ANALIZA ZMIAN, INSPEKCJE

ANALIZA ZMIAN, INSPEKCJE

 • Możliwości ortomapy

  Przy użyciu ortofotomapy możliwa jest analiza zmian na danym obszarze w określonym czasie wyznaczonym przez klienta. Każdy nalot samolotem UAV jest archiwizowany i możliwy do odtworzenia w każdym momencie. Dzięki temu klient otrzymuje ortofotomapę dokładnie tego samego obszaru w określonych przedziałach czasowych z widocznymi zmianami przed i po.

  Przy użyciu wielowirnikowca i kamery 4k z zoomem optycznym możemy tanio i bezpiecznie i blisko dotrzeć do praktycznie każdego elementu infrastruktury, niedostepnego z poziomu człowieka. Dzieki temu niepotrzebne są inne maszyny niezbedne do inspekcji infrastruktury, jak chociażby podnosniki. Inżynier dokonujacy oceny technicznej nie traci czasu na prace terenowe – otrzymuje gotowy materiał w wysokiej rozdzielczości

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dla kogo analiza zmian ?

  BUDOWNICTWO
  • ewidencji gruntów i budynków w rożnych przedziałach czasowych
  • inwentaryzacji infrastruktury w rożnych przedziałach czasowych
  • inwentaryzacji postępu prac budowlanych
  OCHRONA ŚRODOWISKA
  • inwentaryzacji zniszczeń po klęskach żywiołowych z pokazaniem odbudowy danego obszaru
  • wyznaczenia kierunku spływu wód oraz obszarów podtopień
  • dokumentacja procesów dynamicznych: zarastanie, wahanie poziomu wód, akumulacja, erozja
  • określenie geometrii wałów przeciwpowodziowych – wysokość w stosunku do lustra wody o każdej porze roku, występowania wyrw, wybrzuszeń itp
  ROLNICTWO
  • inwentaryzacja i precyzyjne obliczenia powierzchni upraw w rożnych przedziałach czasowych