INFRASTRUKTURA, BUDOWNICTWO

Infrastruktura, budownictwo

 • Możliwości ortofotomapy liniowej

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ortofotomapa liniowa wykonana wzdłuż pasa drogowego, rzeki itp. pozwala na monitoring i inwentaryzację prac budowlanych. Wykonywana cyklicznie, co kilka miesięcy, stanowi wartościową dokumentację postępu prac budowlanych i zmian w obrębie opracowania. Ortofotomapę integrujemy z mapą do celów projektowych oraz projektem przebudowy drogi.

  W naszej pracy korzystamy z:

  • Samolot bezzałogowy Fenix ze zinegrowaną kamerą Sony@6000 oraz obiektywem ze stałą ogniskową 40 mm.
  • Fotopunktów na trasie nalotu wyznaczonych przez geodetów.
  • Agisoft PhotoScan Professional do obróbki gotowego materiału zdjęciowego.

  Czego potrzebujemy na miejscu:

  • Miejsce startu dla samolotu to płaski teren o wymiarach 50x100 metrów pozbawiony wysokich drzew i obiektów budowlanych.
  • Wiatr w porywach maksymalnie 10m/s, pogoda bezdeszczowa oraz brak lokalnych zamgleń.
 • Cechy ortofotomapy liniowej wykonanej przy użyciu UAV

  • bardzo wysoka rozdzielczość mapy – od 1 cm/px
  • bardzo wysoka dokładność pomiaru w stosunku do współrzędnych geodezyjnych – dokładność terenowa od 2,5 cm w poziomie i pionie.
  • aparat mocowany jest na dedykowanym gimbalu co zapobiega jego przechyłom w trakcie lotu. Wszystkie zdjęcia wykonywane są w pionie.
  • każde zdjęcie ma zapisane tzw. logi ze współrzędnymi środka x, y, z.
  • ortofotomapa posiada wszystkie cechy mapy geodezyjnej: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu, jest wpasowana w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości oraz kubaturę elementów terenu. Charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, porównywalną z pomiarem geodezyjnych, co umożliwia zastąpienie tradycyjnego pomiaru tachimetrem, który jest długotrwały i kosztowny.
  • krótki okres wykonania zlecenia – ogranicza nas jedynie pogoda, a pierwsze wyniki możliwe już po 24 godzinach od wykonania nalotu.
  • możliwość nalotu na niewielkim obszarze, nieopłacalnym w przypadku samolotu załogowego.