UAVO BVLOS

UAVO BVLOS

Informujemy, że następne szkolenie BVLOS odbędzie się w dniach 11-15.06.2018 pod adresem: 52-340 Wrocław, ul. Goleszan 19a/10. O terminie poinformujemy.

 • Koszt UAVO BVLOS

  BVLOS – od 2 499,00 PLN

  Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach poza zasięgiem wzroku.

  Egzamin państwowy ostatniego dnia szkolenia!

  Wymagane do komercyjnego wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku.

 • Część teoretyczna szkolenia BVLOS

  • Prawo lotnicze
  • Meteorologia
  • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
  • Nawigacja w lotach bezzałogowych
  • Procedury operacyjne osiągi i planowanie lotu
  • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
  • Zasady wykonywania lotów
  • Bezpieczeństwo lotów
  • Sytuacje i procedury awaryjne
 • Część praktyczna szkolenia BVLOS

  • Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
  • Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
  • Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
  • Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
  • Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
  • Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
  • Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne
 • Cena brutto dla posiadaczy uprawnień VLOS

  Cena brutto VLOS + BVLOS – 4 181,00 PLN.

  Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z kompletem opłat (ubezpieczenie OC, badania lotniczo-lekarskie i opłatę egzaminacyjną) w cenie 4 680,00 PLN brutto

 • Hovereye nie pobiera opłat za użyczenie drona na egzamin

  Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat

 • Dokummenty potrzebne przy przystąpieniu do egzaminu

  Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do posiadania poniższych dokumentów:.

  • dowód osobisty
  • kopie polisy OC
  • badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC
  • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
  • dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu
 • Informacje dla osób zdobywających uprawnienie

  Dla osób zdobywających uprawnienie pierwszy raz:
  • Opłata za egzamin teoretyczny: 53 PLN
  • Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
  • Opłata za pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
  • Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)
  W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego:
  • Opłata za egzamin teoretyczny: 158 PLN
  • Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
  • Opłata za dodatkowy wpis do świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
  • Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)