POMIARY, DSM, DTM

POMIARY, DSM, DTM

 • CO TO JEST DSM I DTM

  POMIARY POWIERZCHNI, OBJĘTOŚCI, WYSOKOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU - CYFROWY MODEL POWIERZCHNI (DSM), CYFROWY MODEL TERENU (DTM)

  Na podstawie szeregu nakładających się zdjęć fotograficznych pozyskanych przy pomocy UAV budowany jest model 3d terenu, umożliwiający szczegółową inwentaryzację przestrzenną każdego elementu na danym obszarze. Wykonując model 3d klient otrzymuje:

  • Cyfrowy Model Powierzchni (DSM) oddający ukształtowanie terenu wraz z elementami wystającymi ponad nim, jak lasy czy budynki. Jest to metoda dużo tańsza i szybsza w stosunku do tradycyjnego pomiaru geodezyjnego, a do tego charakteryzuje się znacznie większą dokładnością. Każdy element w terenie określony na podstawie milionów punktów pomiarowych, tzw chmura punktów, co jest nieosiągalne w przypadku tradycyjnego pomiaru geodezyjnego.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Cyfrowy Model Terenu (DTM) oddający ukształtowanie terenu bez elementów wystającymi ponad nim. Tworzony jest w identyczny sposób jak DSM i charakteryzuje się tymi samymi parametrami.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dla kogo DSM, DTM, pomiary powierzchni i objętości ?

  BUDOWNICTWO
  • mapy spadków terenu pokazującą nachylenie terenu. Jest to mapa przydatna do oceny zagrożenia erozją gleb. Wykorzystuje się ją na etapie planowania zabudowy na terenach górzystych
  GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
  • precyzyjnego obliczenia objętości hałd, mas ziemnych lub hałd skalnych na wyrobisku
  • wyznaczenia profili i przekrojów terenu
  • precyzyjne określenie położenia instalacji melioracyjnych, rowów itp.
  BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE
  • mapy spadków terenu pokazującą nachylenie terenu. Jest to mapa przydatna do oceny zagrożenia erozją gleb oraz spływu wód opadowych i wiosennych roztopów
  RATOWNICTWO GÓRSKIE
  • mapy spadków terenu pokazującą nachylenie terenu. Jest to mapa przydatna do oceny zagrożenia zagrożenia lawinowego w górach
  TELEKOMUNIKACJA
  • mapy widoczności. Mapa taka pokazuje widoczność terenu z określonego punktu obserwacyjnego, co jest przydatne przy projektowaniu lokalizacji przekaźników telefonii komórkowej
  TURYSTYKA
  • mapy widoczności. Mapa taka pokazuje widoczność terenu z określonego punktu obserwacyjnego, co jest przydatne przy projektowaniu lokalizacji przekaźników telefonii komórkowej
  • mapy spadków terenu pokazującą nachylenie terenu – analiza tras narciarskich i szlaków górskich
  ROLNICTWO
  • mapy ekspozycji, pokazującą ekspozycję (orientację) stoków względem stron świata. Taki produkt może być przydatny np. do oceny warunków upraw wymagających określonego nasłonecznienia