SZKOLENIE INDYWIDUALNE

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Uprawnienie podstawowe UAVO VLOS. Szkolenie lotnicze dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku. Wymagane do komercyjnego wykonywania lotów.
 • Program

  Część teoretyczna szkolenia:

  • Podstawy prawa lotniczego
  • Człowiek jako pilot i operator UAV
  • Zasady wykonywania lotów
  • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
  • Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii
 • Część praktyczna szkolenia:

  • Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
  • Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
  • Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
  • Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
 • Ceny i opłaty za szkolenie

  Cena brutto – 3 499,00 PLN, do końca października promocja- 2999 PLN brutto.

  Akademia-UAV nie pobiera opłat za użyczenie drona na egzamin.

  Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat.

 • Dokummenty potrzebne przy przystąpieniu do egzaminu

  Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do posiadania poniższych dokumentów:.

  • dowód osobisty
  • kopie polisy OC
  • badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC
  • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
  • dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu
 • Informacje dla osób zdobywających uprawnienie

  Dla osób zdobywających uprawnienie pierwszy raz:
  • Opłata za egzamin teoretyczny: 53 PLN
  • Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
  • Opłata za pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
  • Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)
  W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego:
  • Opłata za egzamin teoretyczny: 158 PLN
  • Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
  • Opłata za dodatkowy wpis do świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
  • Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)