ORTOFOTOMAPA

Ortofotomapa

 • Możliwości technologiczne do wykonania ortofotomapy

  Możliwości technologiczne do wykonania ortofotomapy z bezzałogowego statku powietrznego to jedna z największych rewolucji ostatnich lat w tej dziedzinie. Pozwala na skuteczne obniżenie kosztów przy równoczesnym wzroście jakości.

  W naszej pracy korzystamy z:

  • Samolot bezzałogowy Fenix do głównego nalotu
  • Wielowirnikowiec do uzyskania większej ilości szczegółów w wybranych punktach
  • Agisoft PhotoScan Professional do obróbki gotowego materiału

  Czego potrzebujemy na miejscu:

  • Miejsce startudla samolotu to płaski teren o wymiarach 50x100 metrów pozbawiony wysokich drzew i obiektów budowlanych.
  • Wiatr w porywach maksymalnie 10m/s, pogoda bezdeszczowa oraz brak lokalnych zamgleń
 • Cechy ortofotomapy wykonanej przy użyciu UAV

  Cechy ortofotomapy wykonanej przy użyciu UAV – przewaga nad tradycyjnym samolotem.

  • brak perspektywy (wszystkie krawędzie są pionowe) w porównaniu ze zdjęciem lotniczym
  • brak chmur na mapie – lot na niższym pułapie
  • bardzo dobry stosunek ceny do jakości w stosunku do nalotu samolotem załogowym
  • krótki okres wykonania zlecenia – ogranicza nas jedynie pogoda, a pierwsze wyniki możliwe już po 24 godzinach od wykonania nalotu
  • bardzo wysoka rozdzielczość mapy – od 1 cm/px
  • bardzo wysoka dokładność pomiaru w stosunku do współrzędnych geodezyjnych – przesunięcie nie większe niż 2,5 cm w poziomie i pionie
  • możliwość nalotu na niewielkim obszarze, nieopłacalnym w przypadku samolotu załogowego
  • możliwość nalotu również na dużych obszarach – do 10 km2 w jednym locie. Jest możliwość łączenia wielu nalotów w jedną całość, co powoduje brak ograniczeń powierzchniowych wykonywanych ortofotomap
  • Ortofotomapa posiada wszystkie cechy mapy geodezyjnej: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu, jest wpasowany w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości oraz kubaturę elementów terenu. Charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, porównywalną z pomiarem geodezyjnych, co umożliwia zastąpienie tradycyjnego pomiaru tachimetrem, który jest długotrwały i kosztowny.
 • Dla kogo ortofotomapa ?

  BUDOWNICTWO
  • ewidencji gruntów i budynków
  • inwentaryzacji 3d budynków
  • planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • inwentaryzacji infrastruktury
  • inwentaryzacji postępu prac budowlanych
  • wyznaczenia profili i przekrojów terenu, ekspozycji stoków
  • wizualizacji powykonawczej inwestycji
  • inwentaryzacji stanowisk archeologicznych
  OCHRONA ŚRODOWISKA
  • inwentaryzacji zniszczeń po klęskach żywiołowych
  • wyznaczenia kierunku spływu wód oraz obszarów podtopień
  • wyznaczenia strefy wycinki drzewostanu oraz określenie jego liczebności
  • planowanie działań ochronnych
  • inwentaryzacja gatunków
  • dokumentacja procesów dynamicznych: zarastanie, wahanie poziomu wód, akumulacja, erozja
  • wyznaczanie granic obszarów objętych ochroną poprzez identyfikację siedlisk gatunków rzadkich i zagrożonych
  • określenie geometrii wałów przeciwpowodziowych – wysokość w stosunku do lustra wody o każdej porze roku, występowania wyrw, wybrzuszeń itp
  ROLNICTWO
  • inwentaryzacja i precyzyjne obliczenia powierzchni upraw
  • określenie powierzchni szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta
  • precyzyjne określenie położenia instalacji melioracyjnych, rowów itp.
  TURYSTYKA
  • promocja obszarów turystycznych