ROLNICTWO PRECYZYJNE

ROLNICTWO PRECYZYJNE

 • Wskaźnik NDVI

  Ortofotomapa wykonana przy użyciu kamery multispektralnej firmy Micasen RedEdge – pozwala określić wskaźnik NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index). Wskaźnik ten powstaje na podstawie wykonanych zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego (VIS) oraz w bliskiej podczerwieni (NIR). Możliwe są również opracowania ze wskaźnikiem GNDVI, GRVI, NDRE, SAVI, NIR, CIR

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zalety teledetekcji przy użyciu UAV

  • bardzo dobry stosunek ceny do jakości w stosunku do nalotu samolotem załogowym.
  • krótki okres wykonania zlecenia – ogranicza nas jedynie pogoda
  • możliwość nalotu na niewielkim obszarze, nieopłacalnym w przypadku samolotu załogowego
  • możliwość nalotu również na dużych obszarach – do 10 km2 w jednym locie. Jest możliwość łączenia wielu nalotów w jedną całość, co powoduje brak ograniczeń powierzchniowych wykonywanych ortofotomap
 • Dla kogo teledetekcja ze wskaźnikiem NDVI ?

  ROLNICTWO PRECYZYJNE
  • określenia współczynnika wzrostu i wegetacji roślin (wskaźnik NDVI) – pokazuje obszary o słabszej wegetacji, spowodowanej nadmiernym zacienieniem, niewłaściwej wilgotności gleby (zbyt mała lub zbyt duża), występowania szkodników roślin lub niedostatecznym nawożeniem. Po szczegółowej analizie przyczyn pozwala na określenie map nawożenia i nawadniania, właściwej interwencji przeciwko szkodnikom tylko na określonym obszarze. Takie ukierunkowanie działanie znacząco obniża koszty i czas rolnika.
  LEŚNICTWO
  • w obszarach zalesionych możliwość określenia zdrowotności drzew pod kątem zanieczyszczenia powietrza i występowania szkodników
  PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • analiza terenów podmokłych oraz występowania poszczególnych gatunków roślin pozwala na pełną optymalizację terenów planowanych pod zabudowę lub wyłączenia danego obszaru tak, aby zachować cenne walory naturalne fauny i flory.
  OCHRONA ŚRODOWISKA
  • analiza wałów przeciwpowodziowych pod kątem występowania miejsc słabo lub niezadarnionych, podatnych na podmycia w trakcie dużych opadów atmosferycznych.
  • wskaźnik NDVI pozwala określić miejsca nasiąknięte wodą, co w przypadku wałów przeciwpowodziowych jest sygnałem do natychmiastowej interwencji.